Vårt driv skapar rörelse

Om Memoria

Vem är vi

Memoria erbjuder konsulttjänster inom webb, IoT och IT och grundades år 2010. Affärsidén är att tillhandahålla helhetslösningar inom strategisk utveckling och produktion av webb, PR- och marknadsföringsmaterial och dataprogrammering.

Vår vision är att leverera samtida lösningar med utgångspunkt från precisa behovsanalyser, kreativa- och affärsmässiga tillvägagångssätt. Relationsskapande med våra kunder är för oss en självklarhet och förutsättning för att lyckas. Detta har resulterat i att våra kunder hittar tillbaka till oss, även de allra första från 2010.

Memoria grundades av akademiker med bakgrund som ekonomer och civilingenjörer från Lunds Universitet. Kunskapsintensitet och nytänkande fortsätter driva företaget.

Fördelar med Memoria

Memoria tillför sina kunder en bred it- och affärskompetens. Kunder finns idag i alla branscher, från finans, tillverkningsindustri, e-handel, ideella organisationer till tjänsteindustrier.

Företagets kärnvärden och ledord är:

  • Trygghet
  • Nytänkande
  • Kompetens
  • Kostnadseffektivitet
Läs mer

Främsta tillgången är våra medarbetare

Vår främsta styrka och stolthet är våra kreativa och duktiga medarbetare. I en kunskapsintensiv arbetsmiljö är kraven höga. Därför är våra medarbetare högutbildade ekonomer och civilingenjörer.

Vår variationsrika och höga kompetens har byggt upp den interna kunskapsbanken. Den tillför dock inte långvarigt värde om det inte leder till kunskapsspridning i de egna leden. Därför strävar vi efter att kunskapen sprids bland medarbetare så att du som slutkund får bästa tänkbara service. Vi är även en uppmuntrande organisation till att söka nya kunskaper. Det är trots allt nya kunskaper som driver oss mot ny utveckling.

Kundnöjdhet

Som kund tror vi att du behöver kvalitativa tjänster och kringservice, din konsults tillgänglighet, professionellt bemötande, korrekt och direkt information, leveranser och implementeringar efter överenskommen tid. Detta är för oss det rätta sättet att skapa en bestående relation. Vi följer upp emellanåt med undersökningar för att ta fram förbättringsåtgärder men även att tydliggöra det som du värdesätter hos oss.
Majoriteten av våra kunder har vi sedan vi grundades och de fortsätter återkomma med jämna mellanrum.

Kvalité

För att upprätthålla en god kvalité på våra tjänster och service arbetar vi med:

  1. Kompetenshöjningar genom teambaserade uppdrag.
  2. Kontinuerlig uppföljning av de lösningar som vi implementerar.
  3. Kontinuerlig utbildning och kunskapsinvestering.
  4. Förbättringar genom direkta kontakter med kunder.
  5. Underleverantörer som har en kundorienterad och utarbetad kvalitetssäkring.

På så sätt får du ett mervärde och trygghet i de tjänster och service som vi tillhandahåller.

Karriär

Vårt främsta kännetecken är att vi jobbar för en ömsesidig respekt bland medarbetare. Vi är en omhändertagande organisation som utvecklar och utvecklas med varje medarbetare. Vi söker kontinuerligt utbildade, duktiga och ambitiösa webbdesigners, programmerare, marknadsförare och försäljare. Du får gärna skicka med ett CV och ansökan där du beskriver varför du skulle passa i vårt företag.
Skicka detta till: info@memoria.se och skriv spontanansökan i meddelandefältet.


Organisationsnummer: 969747-2992
Innehar F-skattsedel
Huvudkontor: Hörby, Skåne län

e-post: info@memoria.se

HB Memoria
Komministergatan 29
242 32 HörbyMemorias fyra grundpelare

Trygghet Trygghet

Trygghet skapar vi genom att finnas tillgängliga när behovet uppstår, följa deadlines, ge omgående svar och ha uppföljning av uppdrag så att du som kund förblir nöjd.

nytänkande Nytänkande

Nytänkande alstrar vi genom att kontinuerligt följa trender, vara lyhörda gentemot dig och uppmuntra till kreativa arbetsmetoder och lösningar.

Kompetens Kompetens

Kompetens tillför vi genom att ha erfarna och utbildade medarbetare till uppdragen och fortsatt utveckling så att tjänsterna kontinuerligt förbättras.

KostnadseffektivitetKostnadseffektivt

Kostnadseffektivitet tillför vi i våra uppdrag genom att ta fram genomförbara strategier som grundar sig på tydliga mål och resultat som följs upp.