Små företag och särskilt nystartade företag är ofta återhållsamma när det gäller att göra investeringar och anlita professionella konsulter som kan hantera framtagningen av en profileringsstrategi och bygga en hemsida samt utforma ett enhetligt designspråk. Svårigheten som dessa företag upplever är att hitta en konsult som förstår deras behov i det steg där de befinner sig, ser det essentiella och erbjuder något genomförbart.

Driver du ett sådant företag ställer du säkert krav på att man börjar stegvis och gör små implementeringar samt kontinuerligt gör uppföljningar. För att genomföra dessa stegvisa implementeringar och att stegvis ta fram lösningar ställer höga krav på konsulten då denne måste ha god kännedom om din verksamhet, hur du har utvecklats och vad framtidsplanerna ser ut för just dig. Samtidigt behöver din konsult och leverantör vara på det klara med vad som är den mest optimala lösningen för dig i just det skede som din verksamhet befinner sig i. För att lyckas med detta behöver du ha en tillgänglig konsult. En konsult som finns där på snabbt varsel och som snabbt kan sätta sig in i de frågeställningar som du har och som har en helhetsbild av din verksamhet.

Vad innebär då att vara tillgänglig?
- när behovet uppstår snabbt kunna bistå med hjälp
– finnas med under din utveckling
– följa upp så att rätt tjänst erbjuds beroende på var i din vision verksamheten befinner sig
– uppvisad kännedom om din verksamhet