Att hämta information och sprida information idag är nästan synonymt med Internet. Denna marknadsplats för informationsspridning är idag en livsviktig artär för världens utveckling. Bara i Sverige gjordes under 2013 ungefär 30-35 miljoner google sökningar, per dag. Dessa google-sökningar hänger samman med den höga internetanvändningen som år 2012 uppgick till 94,78% av svenskarna.


Åtkomsten till internet är idag utspridd och man använder alltifrån stationära datorer till mobiltelefoner. Enbart smarta mobiltelefoner med internetanslutning använder två av tre svenskar, men den andelen är betydligt högre bland den yngre generationen, där det är över 90%. Av denna yngre generation använder uppemot 80% sina smarta mobiltelefonerna för att ansluta sig till Internet dagligen.


Det är klarlagt att internetanvändningen är hög i Sverige, men en viktig fråga är vad gör alla dessa internetanvändare när de väl är uppkopplade?


Enligt .se internetstatistik så används Internet av användare i åldern 12+ till att frekvent utföra dessa sysslor:


• Söka produktinformation (86%)
• Köpa/betala varor/tjänster (84%)
• Köpa/boka resor (71%)
• Betala räkningar (79%)
• Läsa e-post (96%)
• Söka tidtabeller/adresser (95%)


Denna statistik är betydande för att argumentera för att man måste finnas på Internet idag. Dina kunder finns ute på Internet, dina kunder söker information, dina kunder är mer kritiska och söker sig till bästa leverantören.
En hemsida är därmed mer än ditt skyltfönster på Internet, det är även din väg att tala om att du existerar och att du står pall bland dina konkurrenter. Den skall inte ses som en kostnad utan är en investering, precis som investeringen i din nya maskin eller din nya bilflotta. Samtidigt, som påvisats hur viktig din närvaro på internet är, så underlättas det vidare att kostnaderna för hemsidan får tas upp som en investering i företagets räkenskaper. Förutom att hemsidan är avdragsgill kan den även skrivas av på flera år, därmed påverkas ditt resultat positivt.


Slutsats
Efter alla dessa fakta tydliggörs att din närvaro på Internet är betydande för din överlevnad. Men ju fler som finns på en marknad ökar även konkurrensen. Den ökande konkurrensen ställer nya krav på de som finns representerade på Internet. Kraven blir att ha en tilltalande hemsida, innehåll som är kundorienterat och ändamålsanpassat. För att tillhandahålla detta mervärde krävs ingående kompetenser och det enskilda företaget saknar oftast dessa specialistkunskaper. Därför är det viktigt att kompetent leverantör anlitas för att skapa din rätta visuella återgivning.