90 % av ens uppfattning om andra skapas under mötets fyra första minuter. Om det låter som en kort tid så förkortas den avsevärt när andra kommer i kontakt med företagets symboler. Därför är det viktigt med rätt profilering.


Profileringen är bara en del av den totala marknadsstrategin. Utgångspunkten för profileringen skall grunda sig på en avgränsad affärsidé, på så sätt får kunderna en chans att skapa en klar bild av företaget.


Två återkommande frågeställningar som man skall ha i åtanke är: 1, hur är rätt sätt? och 2, vad vill man uppnå med profileringen?


1) Rätt sätt att profilera sig:

  • Enkelhet

  • Tydlighet

  • Enhetlighet

Återigen blir det fokus på en klar affärsidé. Däri genom att differentiera sin närvaro på marknaden särskiljer man sig från mängden. Enkelhet i detta sammanhang blir inte samma sak som tråkig och primitiv utan mer att dess komplexitet skall uttrycka sig på ett för massan självklart sätt. Tydligheten skall framhäva sig geonom att man inte skall gå miste om vad för verksamhet det gäller och vad lösningen är. Ett tema genom hela företagets ansträngningar utåt, detta är enhetlighet och skapar en sammanhängande bild av verksamheten.


2) Vad vill man uppnå med profileringen?

Igenkännande – Målgruppen knyts an kring verksamheten
Känslor – En distinkt känsla kring lösningen som erbjuds
Lojalitet – En återkommande kund är billigare att behålla än att locka nya
Trovärdighet – Ett tecken för en hållbar lösning


Studie av Journal of Consumer Research

Denna studie undersökte hur ett hundratal universitetsstudenter påverkades av att se Apple-logotypen respektive IBM-logotypen. Studenterna delades in i två grupper och syftet var att se hur deras kreativitet och uppfinningsrikedom påverkades när de två grupperna utsattes för respektive logotype. Tydligt var att de som ombetts att titta på Apple-logotypen hittade fler kreativa lösningar till den uppgift som de tilldelats. Denna studie är en fingervisning på att med rätt medel kan du påverka andra i hur de uppfattar saker men även vilka sinnen som symbolerna lyfter fram.


Avslutning

Slutsatsen är att det är viktigt att företaget kommunicerar med rätt symboler i sin marknadsföring, då det är de som ger företaget en personlighet och identitet. Kunderna skall inte bara se företaget som en del i en mängd av konkurrenter som de kan välja bland utan företaget skall vara synonymt med lösningen till det specifika problemet.