Din hemsida, en kostnad eller investering?

Att hämta information och sprida information idag är nästan synonymt med Internet. Denna marknadsplats för informationsspridning är idag en livsviktig artär för världens utveckling. Bara i Sverige gjordes under 2013 ungefär 30-35 miljoner google sökningar, per dag. Dessa google-sökningar hänger samman med den höga internetanvändningen som år 2012 uppgick till 94,78% av svenskarna.


Åtkomsten till internet är idag utspridd och man använder alltifrån stationära datorer till mobiltelefoner. Enbart smarta mobiltelefoner med internetanslutning använder två av tre svenskar, men den andelen är betydligt högre bland den yngre generationen, där det är över 90%. Av denna yngre generation använder uppemot 80% sina smarta mobiltelefonerna för att ansluta sig till Internet dagligen.


Det är klarlagt att internetanvändningen är hög i Sverige, men en viktig fråga är vad gör alla dessa internetanvändare när de väl är uppkopplade?


Enligt .se internetstatistik så används Internet av användare i åldern 12+ till att frekvent utföra dessa sysslor:


• Söka produktinformation (86%)
• Köpa/betala varor/tjänster (84%)
• Köpa/boka resor (71%)
• Betala räkningar (79%)
• Läsa e-post (96%)
• Söka tidtabeller/adresser (95%)


Denna statistik är betydande för att argumentera för att man måste finnas på Internet idag. Dina kunder finns ute på Internet, dina kunder söker information, dina kunder är mer kritiska och söker sig till bästa leverantören.
En hemsida är därmed mer än ditt skyltfönster på Internet, det är även din väg att tala om att du existerar och att du står pall bland dina konkurrenter. Den skall inte ses som en kostnad utan är en investering, precis som investeringen i din nya maskin eller din nya bilflotta. Samtidigt, som påvisats hur viktig din närvaro på internet är, så underlättas det vidare att kostnaderna för hemsidan får tas upp som en investering i företagets räkenskaper. Förutom att hemsidan är avdragsgill kan den även skrivas av på flera år, därmed påverkas ditt resultat positivt.


Slutsats
Efter alla dessa fakta tydliggörs att din närvaro på Internet är betydande för din överlevnad. Men ju fler som finns på en marknad ökar även konkurrensen. Den ökande konkurrensen ställer nya krav på de som finns representerade på Internet. Kraven blir att ha en tilltalande hemsida, innehåll som är kundorienterat och ändamålsanpassat. För att tillhandahålla detta mervärde krävs ingående kompetenser och det enskilda företaget saknar oftast dessa specialistkunskaper. Därför är det viktigt att kompetent leverantör anlitas för att skapa din rätta visuella återgivning.

Vad står ditt företag för?

90 % av ens uppfattning om andra skapas under mötets fyra första minuter. Om det låter som en kort tid så förkortas den avsevärt när andra kommer i kontakt med företagets symboler. Därför är det viktigt med rätt profilering.


Profileringen är bara en del av den totala marknadsstrategin. Utgångspunkten för profileringen skall grunda sig på en avgränsad affärsidé, på så sätt får kunderna en chans att skapa en klar bild av företaget.


Två återkommande frågeställningar som man skall ha i åtanke är: 1, hur är rätt sätt? och 2, vad vill man uppnå med profileringen?


1) Rätt sätt att profilera sig:

  • Enkelhet

  • Tydlighet

  • Enhetlighet

Återigen blir det fokus på en klar affärsidé. Däri genom att differentiera sin närvaro på marknaden särskiljer man sig från mängden. Enkelhet i detta sammanhang blir inte samma sak som tråkig och primitiv utan mer att dess komplexitet skall uttrycka sig på ett för massan självklart sätt. Tydligheten skall framhäva sig geonom att man inte skall gå miste om vad för verksamhet det gäller och vad lösningen är. Ett tema genom hela företagets ansträngningar utåt, detta är enhetlighet och skapar en sammanhängande bild av verksamheten.


2) Vad vill man uppnå med profileringen?

Igenkännande – Målgruppen knyts an kring verksamheten
Känslor – En distinkt känsla kring lösningen som erbjuds
Lojalitet – En återkommande kund är billigare att behålla än att locka nya
Trovärdighet – Ett tecken för en hållbar lösning


Studie av Journal of Consumer Research

Denna studie undersökte hur ett hundratal universitetsstudenter påverkades av att se Apple-logotypen respektive IBM-logotypen. Studenterna delades in i två grupper och syftet var att se hur deras kreativitet och uppfinningsrikedom påverkades när de två grupperna utsattes för respektive logotype. Tydligt var att de som ombetts att titta på Apple-logotypen hittade fler kreativa lösningar till den uppgift som de tilldelats. Denna studie är en fingervisning på att med rätt medel kan du påverka andra i hur de uppfattar saker men även vilka sinnen som symbolerna lyfter fram.


Avslutning

Slutsatsen är att det är viktigt att företaget kommunicerar med rätt symboler i sin marknadsföring, då det är de som ger företaget en personlighet och identitet. Kunderna skall inte bara se företaget som en del i en mängd av konkurrenter som de kan välja bland utan företaget skall vara synonymt med lösningen till det specifika problemet.